Modran se u najvećoj mjeri prostire duž puta Janja-Suvo Polje izuzev zaseoka Bukova Greda i Lugonje. Ostali dijelovi sela su Donji Modran, Obadice, Srednji Modran, Gornji Modran i Kozlučani.

Bukova greda
Bukova greda kao zaseok nije kućama vezana za ostatak sela pa je nekada u ovom dijelu Modrana govoreno: "Ideme u Modran". Što bi značilo u suštini idem u drugo selo. Danas je Bukova greda mnogo bliža ostatku sela u svakom smislu a od skora je povezana i kvalitetnim asvaltnim. Pored toga ovo je danas jedan od najrazvijenih dijelova sela sa marljivim i radnim ljudima. Sva gazdinstva su jaka,mala privreda je u usponu što je za svaku pohvalu u ovom vremenu. Bukova Greda se prostire između atara Hiseta, Jabanuša i Duge Parcele. Područje je blago zatalasano i ispresjecano mnogim potocima. Zemlja je manje plodna od one preko rijeke Modran (uglavnom IV-VI kategorije) i narod je obično zove "praulja".
Porodice koje žive u Bukovoj Gredi su: Todorovići, Trifkovići, Matkovići, Vidovići ...

Lugonje

Najstariji dio sela. Pismeni trag o postojanju naseljenog mjesta na području danjašnjeg Modrana vodi u 1458 godinu kada se u Ugarskim izvorima spominje mjesto Lužani u oblasti Teočanskoj. Danas je to zaseok sa par kuća, zbog nebrige ostatka sela veliki broj ljudi se odselio iz Lugonja u grad ili pak u centar Modrana. Lugonje su najbliže Jabanuši i jednim djelom graniče sa selom Glogovac. Kvalitet zemljišta je ličan kao u Bukovoj Gredi.Lugonje su bogate šumom a sada su povezane nešto boljim pošljunčanim putem. Nekada je u Logonjama postojala željeznička stanica. Voz je kroz Modran prolazio sve do 1979 godine kada se ukida pruga uskog kolosjeka koja je povezivala Ugljevik i Bijeljinu. Porodice koje žive u Logonjama: Milovići zvani Miljevići...

Obadice

Obadice kao pojam više je vezan za područje obradljivih njiva od D.Modrana prema Janji. U tom dijelu sela živi par porodica kao što su Despotovići, Parađenovići, Cvjetinovići, Vasiljevići ... Zemljište je blago zatalasano i prema Janji prelazi u plodnu ravnicu sa mogućnosti navodnjavanja.Obadice kao i Lugonje smatraju se dijelom drugog zaseoka u ovom slučaju Donjeg Modrana. Oivičen Obadicama, Janjom, rijekom Janja(Modran) ovaj dio sela je sjedinjen sa ostatkom Modrana.

Donji Modran
U Donjem Modranu se nalaze mnoge za selo bitne institucije.Tu je škola i Crkva a i par privrednih objekata kao što je stovarište građevinskog materijala,veterinarska abulanta i objekat malotrgovine.
Porodice koje žive u Donjem Modranu: Gligići, Tripkovići, Solakovići, Krsmanovići, Kajmakovići, Parađenovići, Avramovići, Kuneševići, Đurići ...


Kozlučani
Jedno od najmlađihdijelova sela.Kao naseljeno mjesto nastali su za vrijeme Prvog Srpskog ustanka.Naime tih godina iz Zvorničkog sela Kozluk doselia se krupa protjeranih Srbau Modran te po njima ovo naseljeno mjesto dobi ime Kozlučani.Kozlučani su na kraju sela prema Donjem Suvom Polju i ovičeni su selom Zovac, Čengić i Suvo Polje. Što se pak tiče razgraničenja unutar sela ona nije oštra tako da su Kozlučani povezani sa ostatkom sela i granica nije vidljiva. U Kozlučanima živi i manja etnička grupa Pravoslavnih Roma tkz. KaraVlasi.
Porodice koje žive u Kozlučanima: Simići, Cvjetinovići (Perušići), Miličići, Mićići, Trifkovići, Tonkići...


Srednji Modran
Nekog oštrijeg razgraničenja ovog dijela sela od statka Modrana nema.Treba samo napomenuti da se u Srednjem Modranu nalazi zadružni dom kao i administrativne prostorije MZ Modran. Kao Srednji Modran računa se dio sela od zadružnog doma i"Mićića sokaka" pa do "Nastića sokaka".

Gornji Modran
Dalje je Gornji Modran.Neke od porodica koje žive u ovom dijelu sela su: Despotovići, Gajići, Nastići, Vukotići, Zarići, Teofilovići, Popadići, Mićići, Kajmakovići, Avramovići, Cvjetinovići, Mitrovići, Mihajlovići...